Загальні відомостi - Львів

Історія

В давнину на території сучасної Львівської області люди проживали ще в епоху пізнього палеоліту. Біля селища Гляніни виявлена стоянка мисливців, що проживали тут 20 тис. років тому. Поблизу села Висоцьке було розкопано 200 поховань і знайдені багаточисельні пам'ятники, які дали назву археологічній «висоцькій культурі», IX-VII століття до н.е.

Територія Львівського краю постійно знаходилася в зоні геополітичних інтересів різних держав, і за неї боролися різні країни.

У IX-XII століттях ці землі входили до складу Київської Русі, на початку XII століття – до складу Галицького князівства, яке досягло найбільшої могутності за часів Ярослава Осмомисла (1153-87 рр.). В 1199 році волинський князь Роман Мстиславович (1160-1205 рр.) об'єднав Галичину з Волинню. Його син Данило став володарем величезного Галицько-Волинського князівства-держави, вмілим політиком і засновником багатьох міст. У 1240-50-хх роках, після наполегливого опору спустошливій монгольській навалі, князівство було вимушене визнати залежність від Золотої Орди, але при цьому зберегло свою державність.

Після розпаду Галицько-Волинського князівства у 1349 році, територію краю захопили польські феодали, які володіли цими землями більше 4-х століть. Під час польського періоду розвитку Львівщини, на ці землі прийшла інша культура і релігія, інтенсивно розвивалися ремесла і торгівля. З 1387 року населення краю зазнавало колонізації поляків і німців, яка посилилася особливо після Люблінської унії 1569 років.

У XVI-XVII століттях були закладені основи архітектурної побудови багатьох міст краю, що сприяло розвитку освіти, живопису і книговидання. Проте жорстоке пригноблення корінного населення польськими магнатами на тлі багатолітніх вимотуючих війн, до яких додалися бунти і повстання незаможних і знедолених, привели до тривалої політичної і економічної кризи в другій половині XVII – першій половині XVIII століття. У цей період, який в новітній українській історії отримав назву «руїна», вдвічі скоротилася кількість господарств, оброблялося лише кожне п'яте селянське поле, дуже впала врожайність сільськогосподарських культур.

По першому розділу Польщі в 1772 році Галичина увійшла до складу Австрії, а з 1867 року – провінція Австро-угорської імперії.

 

Обновлено