Релігія

Релігія


Домінуючим на території Черкаської області є православ'я. Однак сама область є поліетнічною і в релігійних переконаннях громадян панує цілковитий плюралізм. Тут представлені кілька гілок православ'я, більше десятка протестантських християнських церков і римо-католики.

У силу цілком об'єктивних історичних причин, в 16-18 ст. в деякій частині області домінувала саме католицька церква. Ще в 16 столітті Правобережжя, включаючи і Черкаси, входило до складу держави Річ Посполита. Після Данила Галицького в українській історії наступив період інтеграції в Європу; українці і поляки були не тільки вороги, а й товариші по зброї, які громили разом і татар, і турків, і росіян, а на самому початку 17 століття, в Смутні часи Росії, разом підкорили Москву.

Життя поляків у 18-19 століттях не дуже відрізнялося від життя українців. Велика частина Польщі, як і України, втратила суверенітет і на той час влилася до складу Російської імперії, де в однаковій мірі для обох країн були чужі метрополії, які вважали їх братами молодшими.

Так і жили обидва народи, перемішуючись і асимілюючись на величезній території від Одера до Дніпра. Однак навіть за часів царизму свобода совісті в якійсь мірі поважалася. У 18-19 ст. число поляків і українців, які сповідували католицизм, становило досить велику частину населення. Практично у всіх населених пунктах правобережної частини Черкащини католицьких храмів було стільки ж, скільки і православних. Тепер же більшість костьолів і каплиць стерті з лиця землі. Але й сьогодні дуже часто у вигляді господарських будівель яскраво вгадуються риси і фрагменти середньовічної готики.

Обновлено