Загальні відомостi - Запоріжжя

Історія

Заселення території почалося в період раннього палеоліту, про що свідчать прадавні з відомих на сьогодні в країні стоянок поблизу с.Федорівки Запорізького району. Під Запоріжжям досліджено сім стоянок пізнього палеоліту. Узято на облік понад 100 пам'ятників епохи бронзи.

У 7 ст. до н.е.  Північним причорномор'ям володіли скіфи. На берегах Дніпра вони заснували велике городище - столицю Скіфії Кам’янське. У 4 ст. н.е. ці землі захопили гуни, в 6 ст. - авари, в 8 ст. - хозари.

Після розгрому Хозарського каганату в 966 р. київським князем Святославом найнебезпечнішими тут стали печеніги.

З сер. 11 ст. приазовські степи захопили половці. Об'єднавшись на острові Хортиця, на початку 12 ст. руські князі на річці Молочній розбили половців. Але незабаром староруську державу випробувала монголо-татарська навала. Повторно зібралися князі на Хортиці і відправилися в похід.

16 червня 1223 року на р. Калці їх війська були розбиті. Частину населення приазовських степів поневолила Золота Орда, Кримське ханство.

В кінці 15 ст. на цих землях виникає козацтво. Острів Хортиця став не лише основною базою козаків, а і важливим центром української державності. У пониззі Дніпра козаки будували укріплені "засіки", від яких і утворилася назва Запорізька Січ.

Обновлено