Загальні відомостi - Черкаси

Історія


Перші поселення людей на території сучасної області відомі ще в найдавнішому періоді кам'яного віку - палеоліті. Виготовлені людиною понад 40 тис. років назад знаряддя праці виявлено поблизу села Велика Бурімка Чорнобаєвського району, а поселення мисливців на мамонта в селі Межиріччя Канівського району. Знахідки датуються 20 - 15 тис. років до нашої ери.

У західній частині регіону (сучасні Тальновський, Уманський, Маньковський райони) було знайдено свідчення існування тут 6 тис. років тому трипільської культури. Це відкриття має світове значення, оскільки є одним з найбільш яскравих явищ стародавньої історії Європи.

На території області виявлено понад 100 городищ, поселень і курганних могильників скіфської епохи. Найбільші городища зосереджувалися в басейні річки Тясміну - Пастирське, Шарповське, Буда-Макіївське, Мотронінське, які в VІІ ст. до н.е. вели торгівлю з античними містами-державами Північного причорномор'я. У лісостеповій частині кочували і власне скіфські племена.

У 1996 році поблизу села Рижанівки Звенигородського району досліджене уціліле поховання вождя одного із скіфських племен. На початку нашої ери землі Черкащини складали ядро формування давньослов'янських племен. З письмових джерел відомо, що в ІV - VІІ ст. територію краю населяли племена могутнього союзу антів, пізніше - полян.

За часів Київської Русі регіон грав важливу роль захисту південного порубіжжя держави. У Х - ХІІІ ст. укріплені міста-фортеці Воїнь, Родень, Канів, Корсунь одночасно були значними центрами ремесла, торгівлі і культури. У 1144 році в Каневі побудований Успенський собор, який зберігся до наших днів і є цінною історико-культурною пам'яткою.

 

Обновлено