Релігія

Релігія

Багатонаціональний склад Луганської області передбачав наявність безлічі віросповідань: православ'я, іудейство, римське католицтво, лютеранство, протестантство, магометанство, старообрядництво. За віросповіданням на початку 19 ст. склад населення розділявся так: 70% православних, 20% іудеїв, 4% католиків, 4% лютеран, 2% армяно-грігоріан. Всі вони жили, тісно спілкувалися в мирському житті і сповідувалися кожен в своїй святині.

Обновлено